تفاوت­های موسیقی شرق و غرب

 بسیار واضح و طبیعی است که موسیقی ملت­های مختلف از بسیاری جهات چه از نظر فنی هنری و چه از حیث اجتماعی و فرهنگی متفاوت باشد.

بدین طریق موسیقی غربی یا موسیقی شرقی بطور ریشه­ ای و پایه­ ای با هم تفاوت­های اساسی دارند و موسیقی کشورهایی همچون آلمان، فرانسه، ایتالیا و روسیه با این که از نظر پایه به هم نزدیکند، از حیث کیفیت و حالت با یکدیگر تفاوتهایی دارند.

بطور اصولی گام دیاتونیک و فواصل پرده و نیم پرده، پایه موسیقی غربی(گام بزرگ … و اقسام مختلف گام کوچک)است.ولی گامهای ایرانی از ۱۲۴ فاصله ربع پرده تشکیل می شود.همین مسئله است که موسیقی ایرانی را از موسیقی غربی متمایز و مجزا می کند.

اختلاف مهم موسیقی ایرانی با غربی در واقع وجود گامهای متشکل از نیم پرده در موسیقی غرب و فواصل ربع پرده در گامهای موسیقی شرقی و حالات خاص هر دو نوع موسیقی می باشد.

در حقیقت خاصیت درون گرایی بودن الحان و نغمه های شرقی و علاوه بر آن خلاقیت بداهه نوازی  و حرکات ملودی است که از جمله اختلافات با موسیقی ما با موسیقی غربی می باشد.

در حالیکه موسیقی غربی چه به شکل یک اتود کوچک و چه به شکل اجراهای عظیم ارکستری بر پایه اصول و قواعد و اهداف زیبایی شناسانه تصنیف می شود و بدیهه سازی و آزادی تغییر لحن موسیقی شرق جزو کیفیات موسیقی غربی نیست.