عوامل درک و تفسیر موسیقی کلاسیک

برای درک زیباشناسی و فکری هر اثر موسیقی باید اصول و قواعد هنری در تئوری موسیقی به طور اعم و محظوط در قطعه موسیقی به طور اخص را شناخت و با تمسک به آن عوامل و برای تحقیق در نکات فنی اثر را مد نظر داشت، که در موسیقی مجلسی وکلاسیک عناصر عمده زیر مورد نظر می باشند.

۱-تصنیف ملودی

ملودی عامل اصلی و اولیه یک موسیقی است و بیشتر از دیگر عوامل و فاکتورها توجه شنونده را به خود جلب می کند.هر چند که ملودی در موسیقی علمی حتی اگر یک اثر بسیار زیبا و مطبوع در ذهن شنونده داشته باشد ، به تنهایی ارزشی ندارد بلکه در کنار دیگر عوامل ابتدا بسط یک ملودی است که بیش از ملودی اصلی اهمیت دارد و برای این بسط و گسترش نیز قواعد بسیاری تدوین گردیده است.

۲-لحن و ریتم آهنگ

امروزه لحن و ریتم آهنگ بیشتر مورد توجه آهنگسازان است. به طور مثال تمهایی  که با ضرب مقطع و نامرتب و لحن بسیار تندی که در(پرستش بهار)اثر استراوینسکی آمده است زیبایی خاصی به آن داده است.

۳-اصالت محلی یا بومی

علاوه بر ریتم و تم یک اثر،اصالت محلی در موسیقی هر کشور اهمیت بسیار دارد.به این جهت طرز بیان بومی در تصنیف ملودی از نکات قابل ملاحظه است و آهنگسازان به بسط ترانه های محلی توجه و عنایت کامل دارند.

۴-کیفیت هارمونی

کیفیت هماهنگی و   …..  که موسیقی را از حیث ترکیب و تلفیق اصوات مورد مطالعه قرار می دهد.این بخش از نکات اساسی موسیقی علمی بوده و اهنگساز را ملزم به حفظ اصول و و اطلاعات کافی از علم هارمونی جدید و قدیم موسیقی می نماید

۵-سبک موسیقی

سبک  و شیوه  که در هر مکتب و نسبت به طرز فکر و اندیشه روحیات هر آهنگساز متفاوت بوده و دارای بحث جداگانه ای است.

در مکتب کلاسیک اهنگسازان،قواعد محدودی را بکار می بردند که باعث می شد موسیقی انها شکل و قالب خاص و محدوده معینی جلوه کند.

اما آهنگسازان رومانتیک فرمهای ازادی را انتخاب می کردند تا بتوانند بدون قید منظور نمایند.در مکتبهای جدید حتی اصول قدیم هارمونی و دیگر قواعد به کلی تغییر کرده و هر آهنگساز روش خاصی اختیار می کند.

۶- تکنیک موسیقی

تکنیک هم مربوط به سازنده اهنگ و هم مربوط به اجرا کننده می باشد. این نکته در قطعاتی که یک ساز یا اواز وظیفه مهمتری دارد ، بیشتر قابل ملاحظه است . در قطعاتی که شوپن و راخمانینف برای پیانو نوشته­ اند و یا آثاری که پا گانینی برای ویولون به یادگار گذاشته، تکنیک ساز در درجه اول اهمیت قرار دارد، در موسیقی ارکستر نیز ترتیب سازبندی و ارکستراسیون و همین­طور انتخاب سازهای مختلف در اجرای ملودی و رنگ ­آمیزی ارکستر از نکات مهم فنی می­باشد.

۷- عوامل جنبی

علاوه بر نکات ذکر شده بالا عوامل دیگری برای درک، تفسیر و زیبایی­ شناسی موسیقی مؤثر هستند مانند مطالعه محققین، نظر و تفسیر مفسرینو موسیقی­دانان، روانشناسی موسیقی، فرم­ آهنگ، تفسیر قطعاتی که مد نظر آهنگساز است.