درباره هنرکده ی سونراستور

خرید تابلو

سونراستور حاصل یک تفکر زیبایی محور و تحول گرا است،این گروه با اهدافی بزرگ پا به عرصه تجارت نهاد و از همان ابتدا با رویکردی انقلابی در زمینه تبلیغات و بازاریابی توانسته است تا به امروز در این مسیر استوار و ثابت قدم باقی بماند،هدف ما رسیدن به جایگاهی فراتر از مرزهای کشور عزیزمان است.

سونر عبارت باستانی هنر است و سونر استور بیانگر جایگاهی به منظور ارائه انواع هنرها میباشد.این شبکه به منظور معرفی هنر کلاسیک و مدرن پایه گذاری شده است.

ما شما را شگفت زده خواهیم کرد …